top

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری


نخستین گام جهت اخذ رتبه، ثبت شرکت است. 5 سطح رتبه که عبارتند از : 1،  2،  3، 4 و 5  تعریف شده است که 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود . در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت و رتبه بندی با کارشناسای توانای ما تماس بگیرید .
شماره تماس : 32400680- 026
گذار واژه ها : رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ،  رتبه بندی شرکت ها ،  ثبت شرکت درکرج