top

ثبت علامت تجاری لاتین

ثبت علامت تجاری لاتین


جهت ثبت علامت تجاری شرکا باید مدارکی که نشاندهنده حوزه فعالیت و طبقه شغلی مورد نظر است را تهیه نمایند .
               در صورتیکه جهت ثبت علامت تجاری شرکت از حروف لاتین استفاده شود،  نیاز به اخذ کارت بازرگانی است .
گذار واژه ها : ثبت علامت تجاری لاتین ،  کاربرد علامت تجاری ،  ثبت در کرج