top

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج


شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام امور تجارتی تشکیل می گردد.
              در شرکت های با مسئولیت محدود ،  عبارت " با مسئولیت محدود " باید در اسم شرکت قید شود .
در نام شرکت،  اسم شرکا نباید قید شود در غیر این صورت شریکی که نام آن برده شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را دارد .
 گذار واژه ها : ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج ،  شرکت با مسئولیت محدود ،   ثبت شرکت در کرج