top

کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود


حمایت از فعالیت کنندگان اقتصادی و نظارت بر امور تجارتی نیازمند شناخت فعالان در این عرصه است .
                با توجه به چگونگی ثبت شرکت ها ،  ضرورت تقاضای دریافت کد اقتصادی از اداره دارایی کاملا واضح است .
    افرادی که کد اقتصادی ندارند از انجام معاملات و ارائه اظهارنامه مالیاتی محروم هستند .
گذار واژه ها : کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود،  ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج ،   ثبت شرکت در کرج