top

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص  


شرکت های سهامی شامل شرکت های سهامی عام و خاص هستند . در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسین تأمین می شود . انجام امور شرکت برعهده اعضای هیئت مدیره است که تعداد آنها نمی تواند از 3 نفر کمتر باشد . افرادی که مرتکب جنایت ،  سرقت ، کلاهبرداری شده اند ،  نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند .  این قبیل شرکت ها از اعتبار زیادی برخوردار هستند .
کلید واژه ها :  حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج