top

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص

حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص

 

 


شرکت های سهامی در ایران بیشترین آمار به ثبت رسیدن را دارند . در شرکت های سهامی خاص سرمایه به سهام تبدیل شده و تعهد سهامداران به نسبت سرمایه آن ها است .
 از جمله حقوق سهامداران شرکت سهامی می توان به حقوق غیر مالی اشاره کرد که موارد زیر را در بردارد   :
-    حق رأی
-    انتقال سهام
-    تعهدات سهامداران

کلید واژه ها : حقوق سهامداران شرکت سهامی خاص ، سهامداران شرکت سهامی ،  ثبت شرکت در کرج