top

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص
در شرکت های سهامی خاص مدت زمان فعالیت شرکت محدود و 2 سال تعیین شده است و بعد از آن قابل تمدید است .در شرکت های سهامی خاص از نوع شکلی ، سرمایه شرکت به قطعات سهام مساوی تقسیم می شود و حداقل یک سهم به هر شخص تعلق می گیرد اما در شرکت های سهامی خاص ماهوی ، مسئولیت سهامدار برابر مبلغ سرمایه او است .
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای شرکت های سهامی خاص اعتبار بیشتری قائل هستند . زیرا اعضای هیئت مدیره ، همان سهامداران هستند و نسبت به سود و زیان شرکت حساس هستند .
کلید واژه ها : حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ، سرمایه شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج