top

پیگیری وضعیت کارت بازرگانی

پیگیری وضعیت کارت بازرگانی

پیگیری وضعیت کارت بازرگانی
چنانچه شخصی قصد دریافت کارت بازرگانی دارد باید شرایط زیر را دارا باشد :
- داشتن محل کسب
- کارت پایان خدمت
- داشتن حساب در بانک معتبر
- مدرک تحصیلی دیپلم
- عدم سابقه کیفری
- داشتن دفاتر پلمپ شرکت
متقاضیان خواستار صدور، ابطال ، تمدید کارت بازرگانی و .... می توانند با مراجعه به ثبت شرکت بیست پیگیر وضعیت کارت بازرگانی خود باشند .

کلید واژه ها : پیگیری وضعیت کارت بازرگانی ، استعلام کارت بازرگانی ، ثبت شرکت درکرج