top

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی

هر شخص حقیقی یا حقوقی قبل از اقدام برای دریافت کارت بازرگانی ابتدا باید مطمئن شود که شرایط لازم را دارد یا خیر :
- کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی مجاز به اخذ کارت بازرگانی نیستند .
- هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به دریافت بیش از یک کارت نیست .
- شرکت های تعاونی مرزنشینان از دریافت کارت معاف هستند .
- ملوانان ایرانی شرایط دریافت کارت بازرگانی را ندارند.
شخص حقوقی با تکمیل مدارک فوق قادر به اخذ کارت بازرگانی است :
1- تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
2- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت تأیید شده باشد .
3- عدم سوء پیشینه
4- کپی مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت
5- گواهی بانکی مبنی بر اعتبار بانک
کلید واژه ها : مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی ، مدارک اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت درکرج