top

کاربردهای علامت تجاری

کاربردهای علامت تجاری


علامت تجاری می تواند برای شناسایی کالا و خدمات شخصیت حقیقی یا حقوقی به کار رود . دسته ای از علائم تجاری وجود دارند که قابل رؤیت نیستند بلکه شنیداری یا ... هستند و نیزعلائم تجاری می توانند دوبعدی یا سه بعدی نیز باشند .
یک نوع دیگر از علائم ، علائم تصدیقی هستند که این نوع علائم در واقع علائم تجاری و خدماتی هستند که برای نشان دادن استانداردهای کیفی کالاها و خدمات به کار می روند .
از جمله کاربردهای علامت تجاری ، دریافت گواهی و نشان استاندارد ، دریافته تسهیلات ، قراردادهای اعطای نمایندگی و ... است .
کلید واژه ها : کاربردهای علامت تجاری، ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت درکرج