top

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص
براساس قانون تجارت، شرکت قراردادی است که طبق آن شرکا یا سهامداران سود حاصل را تقسیم می کنند.انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد که هدف از ایجاد آن ها، تقسیم وظایف، نحوه تصمیم گیری و .... است. از انواع شرکت ها می توان به مهترین آن ها که شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود هستند،اشاره کرد.
تفاوت این شرکت ها در تعداد اعضا اولیه مورد نیاز جهت ثبت شرکت، نحوه انتخاب مدیران، مدت زمان فعالیت شرکت و یکسری موارد دیگر است.
متقاضیان برای آگاهی دقیق می توانند به کارشناسان باتجربه ثبت شرکت بیست مراجعه نمایند.
کلید واژه ها: فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود،شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج