top

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

 

شرایط مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود

* تعداد نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل باید 2 نفر باشند.

*  افراد موسس شرکت نباید دارای سابقه کیفری و جزایی باشند.

 

مدارک موردنیاز :

1. کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا ( برابر اصل شده )

2. گواهی عدم سوء پیشینه

3. یک قطعه عکس

 

نکته : شناسنامه و کارت ملی داخل موسسه برابر با اصل خواهد شد.


 

مطالب دیگر :

ثبت شرکت در کرج

شرکت ثبت شده ، روزنامه رسمی شرکتهای ثبت شده


ثبت شرکت در کرج