top

صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود

صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود


تصمیمات مربوط به انحلال شرکت مسئولیت محدود توسط مجمع عمومی فوق العاده و طی تنظیم صورت جلسه انحلال شرکت انجام می گیرد.
مدارک لازم برای انحلال شرکت مسئولیت محدود
1) مدارک شناسایی مدیرتصفیه چنانچه جزء شرکای شرکت نباشد.
2) صورت جلسه انحلال شرکت
3) آخرین روزنامه رسمی که آگهی شرکت در آن درج شده است.
4) چنانچه جلسه با حضور اکثریت شرکا دایر شده باشد نیاز به سند ثبتی مبنی بر ارسال دعوتنامه برای شرکا است.

کادر مجرب ثبت شرکت بیست تمام امور مربوط به انحلال شرکت شما عزیزان را با کمترین هزینه و زمان انجام خواهند داد.

کلید واژه ها : صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود ، صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود در کرج ، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت